PRIVACYBELEID

Algemeen

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van coormanbeeckman.com met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”).

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website coormanbeeckman.com, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. coormanbeeckman.com is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van coormanbeeckman.com en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Coormanbeeckman.com kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 september 2018.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

U kunt onze website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers.

Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

a/ Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar coormanbeeckman.com, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres.
 • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.

b/ Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de diensten die u afneemt;
 • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of diensten van derden;
 • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden;
 • gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

c/ Gegevens uit andere bronnen:

Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u toegang te geven tot onze diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van e-mail of per telefoon;
 • om onze diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze diensten of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en
 • om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden

Gegevens delen met en registratie op social media sites

We kunnen ook diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met social media websites van derden, zoals Facebook, Google Plus en Linked-In. Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browserinstellingen evenals door uw toestemming.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 • dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze diensten op de website (denk hierbij aan marketingbureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van coormanbeeckman.com
 • bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:
  – om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
  – indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
  – indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Google Maps API

De dienst maakt gebruik van de Google Maps API voor haar werking. Door gebruik te maken van de Google Maps API aanvaardt u gebonden te zijn door het Privacybeleid van Google, waar u uw privacy-instellingen kunt controleren.

Aangezien de Google Maps API links bevat naar of gebruik maakt van de websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door coormanbeeckman.com, heeft coormanbeeckman.com geen controle over, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de privacyregels of de werkwijzen van welke websites of diensten van derden dan ook.

In voorkomend geval bent u onderworpen aan de beleidsregels van toepassing voor deze derden. Door gebruik te maken van de Google Maps API vrijwaart u coormanbeeckman.com uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de website of dienst van een zodanige derde. We moedigen u aan inlichtingen in te winnen alvorens u persoonlijke informatie aan iemand meedeelt.

Marketingdoeleinden

U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten van coormanbeeckman.com die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.

Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven in het door u ontvangen bericht. U hebt dus altijd het recht om uw gegeven toestemming terug in te trekken.

Cookies

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen.

Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.

Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt als klant te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens. U kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien hebt u als klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Wilt u gebruik maken van de hierboven genoemde rechten, neem gerust contact op met ons via onze website.

Andere informatie

Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”):

Wij tolereren geen misbruik van onze Website. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar krist@businessinbalance.be . Indien u denkt dat u een beveiligingslek in onze website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar krist@businessinbalance.be met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.

Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

Derden:

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. Coormanbeeckman.com heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

Mailchimp

Coormanbeeckman.com maakt gebruik van Mailchimp voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verzenden van een gespecificeerde nieuwsbrief.

Mailchimp verzamelt de informatie gebaseerd op uw input via het inschrijfformulier. Dat is in ieder geval uw e-mailadres en optioneel uw bedrijf, functie en marktsegment waar u interesse in heeft. Met deze gegevens wordt onze e-mailnieuwsbrief zoveel mogelijk op uw situatie aangepast. Mailchimp houdt ook bij welke e-mailadressen de nieuwsbrieven openen en op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt.

Op basis van deze informatie kan coormanbeeckman.com de nieuwsbrief aanpassen, zodat het inhoudelijk beter aansluit op uw interesses. De informatie die Mailchimp verzamelt wordt door coormanbeeckman.com niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens die buiten deze dienst om worden verzameld. Het privacybeleid van Mailchimp vindt u op http://mailchimp.com/legal/privacy/.

Coormanbeeckman.com deelt de persoonsgegevens niet met derden, anders dan de partijen die bovenstaande diensten leveren conform hun eigen beleid, tenzij daar een gerechtelijke noodzaak toe is.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over coormanbeeckman.com en dit Privacybeleid, dan kunt u steeds terecht op het e-mailadres: krist@businessinbalance.be.

Klacht

U beschikt ook altijd over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel | commission@privacycommission.be .